චෞර රැජින වික්ටර් අයිවන්

ISBN:

Published:

Paperback

192 pages


Description

චෞර රැජින  by  වික්ටර් අයිවන්

චෞර රැජින by වික්ටර් අයිවන්
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 192 pages | ISBN: | 6.44 Mb

(පසු කවරයේ හැඳිනවීම)චනදරිකා කුමාරතුංග මහතමිය අවුරුදු 10කට තරමක වැඩි කාලයක ජනාධිපති ධූරය ඉසිලීය. ඇය බලයට ආවේ දූෂණය, භීෂණය නැති කොට විධායක ජනාධිපති ධූරය ද අහෝසි කොට යුකතිය හා සාධරණතවය රජයන පරජාතනතරවාදී දේශයක ඇති කිරීමට පහළ වූ විමුකතිදායිකාවක ලෙසිනි.More(පසු කවරයේ හැඳින්වීම)චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය අවුරුදු 10කට තරමක් වැඩි කාලයක් ජනාධිපති ධූරය ඉසිලීය.

ඇය බලයට ආවේ දූෂණය, භීෂණය නැති කොට විධායක ජනාධිපති ධූරය ද අහෝසි කොට යුක්තිය හා සාධරණත්වය රජයන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශයක් ඇති කිරීමට පහළ වූ විමුක්තිදායිකාවක් ලෙසිනි.එහෙත් ඇය බලයට පැමිණීමෙන් පසු රට පාලනය කළේ චෞර රැජිනක් ලෙසය. ඇයට ඇගේ රජ ගෙදර, නම ගිය අපරාධකරුවන්ගෙන් යුතු විශේෂ මාෆියාවක් තිබුණි.

ඇය ඇගේ එම මාෆියාව ලවා කරදරකාරයින් ලෙස පෙනෙන අය විටෙක හිංසාවට ද, තවත් විටෙක ඝාතනයට ද ලක් කළේය.මෙම කෘතියේ කතුවරයාගේ නිරීක්ෂණය අනුව ඇයට ඇගේ එක් ඇසක් අහිමි කිරීමට හේතුවූ ටවුන්හෝල් බෝම්බ සිද්ධිය ද මහජන අනුකම්පාව දිනා ගෙන, නැවත බලයට පත් වීම සඳහා ඇගේ අනුදැනුම ඇතුව ඇගේ මාෆියාව විසින් ක්‍රියාවට නගන ලද සාහසික වැඩපිළිවෙළකි. ඇයට කිසිම තුවාලයක් සිදු නොවන්නට සියල්ල සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන්නට ඇතත්, එහිදී ඇයට ද තුවාල සිදු විය. එක ඇසක් අහිමි වුව ද, ඒ වෙනුවෙන් ඇයට තවත් ධූර කාලයක් රජකම් කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණි.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "චෞර රැජින":


heartofafiercewoman.com

©2010-2015 | DMCA | Contact us